عایق چاله اسانسور
مکان:مسکن مهر انزلی
زمان : مهر ۹۹
مواد مصرفی:عایق سیمانی و پلیمری

عایق چاله آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید