عایقکاری سقف کافی شاپ صدا و سیمای زیباکنار

مکان:

زیبا کنار

زمان:

تیر 96

مدت زمان اجرای پروژه:

5 روز

مواد مصرفی:

عایق بیتوپرن و آکریلت رنگی

پروژه های انجام شده

کافی شاپ صدا و سیمای زیبا کنار(گیلان)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.