عایقکاری هتل مدائن

مکان:

بندر انزلی

زمان:

مهر 96

مواد مصرفی:

عایق بیتوپرن

عایق آکریلت

خمیرها و رزین های ویژه درزگیری درب و پنجره ها

سیلر جهت آبگریز نمودن سطح نمای ساختمان و تراس ها

پروژه های انجام شده

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.