عایق مایع پلیمری آکریلت

این محصول ترکیبی پلیمری است که به عنوان یک پوشش نهایی رنگی عایق برای بام ها ی مسطح و شیبدار استفاده می شود. روکش نهایی کاملا در برابر نور خورشید و تغییرات دمایی شدید مقام است و عاری از چسبندگی قابل تردد می باشد.

 

عایق مایع سرد تکنولوژی جدید و جایگزینی مطمئن بدون درز اجرایی برای عایق کاری سطح نهایی

عایق استخر و چاله آسانسور

آکریلت 1260

لیکوئید رابر رنگی برای استخرها و برکه ها این محصول ترکیبی دو جزئی با پایه آب است. رنگی و یکپارچه … ادامه مطلب

آکریلت 198

این محصول ترکیبی پلیمری است که به عنوان یک پوشش نهایی رنگی عایق، برای سطوح مسطح و شیبدار استفاده می … ادامه مطلب