اکریلت 147

Acrilet 147

اکریلت 147

این محصول یک عایق رطوبتی اکرلیت است که به صورت خمیری بوده و دارای مقاومت بسیار بالا در برابر ساییدگی می باشد. این محصول می تواند به عنوان لایه نهایی به روی سطحی اجرا شود و امکان تردد را فراهم می کند.

میزان مصرف : 1/5 الی 2 کیلوگرم به ازای هر متر مربع