اجرای عایق داپکو بیتومر ۷۰۰ بر روی پشت بام به روش تی کشی

اجرای عایق داپکو بیتومر ۷۰۰ بر روی پشت بام تهرانی به روش تی کشی توسط کادر مجرب شرکت داپکو

ویدیوها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.