بیتوپرن 90

Bitupren 90 این محصول عایق مایع فوق قوی و تک جزعی است و می تواند جایگزین مناسبی برای بیتوپرن کامپاند ... ادامه مطلب

بیتوپرن 100

این محصول قیر-پلیمری است که دارای افزودنی های ضدخورندگی فلزاست و کاملا مناسب برای استفاده در سازه های فلزی می ... ادامه مطلب

آسفالت چاپی

آسفالت چاپی فن آوری مدرن برای بهبود محوطه سازی آسفالت چاپی یا آسفالت مهری، آسفالت تزئینی، آسفالت طرحدار، آسفالت رنگی ... ادامه مطلب