بیتوپرن

بیتوپرن 90

Bitupren 90 این محصول عایق مایع فوق قوی و تک جزعی است و می تواند جایگزین مناسبی برای بیتوپرن کامپاند ... ادامه مطلب

بیتوپرن 100

این محصول قیر-پلیمری است که دارای افزودنی های ضدخورندگی فلزاست و کاملا مناسب برای استفاده در سازه های فلزی می ... ادامه مطلب