اجرای عایق پلیمری سفید داپکو کلیر ۶۰۰ بر روی نمای سیمان سیاه

متن پروژه

مشتریبخش خصوصی
موقعیتگیلان ، رشت
تاریخ اتماممهر 1397
مدیریتداریس پلیمر

پروژه های جدید

پروژه های جدید

دیدگاهتان را بنویسید