عایق مایع پلیمری آکریلت

این محصول ترکیبی پلیمری است که به عنوان یک پوشش نهایی رنگی عایق برای بام ها ی مسطح و شیبدار استفاده می شود. روکش نهایی کاملا در برابر نور خورشید و تغییرات دمایی شدید مقام است و عاری از چسبندگی قابل تردد می باشد.

 

عایق مایع سرد تکنولوژی جدید و جایگزینی مطمئن بدون درز اجرایی برای عایق کاری سطح نهایی

[mk_fancy_title color=”#202567″ size=”30″ font_family=”none” align=”right”]رنگ بندی متنوع[/mk_fancy_title][mk_image src=”http://dapcco.com/wp-content/uploads/2017/04/1-9.jpg” image_size=”full” align=”center”][mk_image src=”http://dapcco.com/wp-content/uploads/2017/04/2-9.jpg” image_size=”full” align=”center”]