کف پوش

این گروه از محصولات شامل کف پوش های خود تراز شونده ، کف پوش پلی اورتان و کف پوشهای اپوکسی می باشند.

کف پوش های سیمانی خودتراز شونده

کفپوش سیمانی خود تراز شونده محدود به 5 میلیمتر. این محصول ترکیبی از سیمان های ویژه، پرکننده های مدرج، پلیمرها، … ادامه مطلب

آسفالت چاپی

آسفالت چاپی فن آوری مدرن برای بهبود محوطه سازی آسفالت چاپی یا آسفالت مهری، آسفالت تزئینی، آسفالت طرحدار، آسفالت رنگی … ادامه مطلب