کارخانه موکت فریمان – کفپوش صنعتی عایق اکریلیک

مکان:

فریمان

زمان:

مهر96

مدت زمان پروژه:

یک هفته

مواد مصرفی:

عایق رنگی اکریلیک

پروژه های انجام شده

کارخانه موکت فریمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.