عایقکاری برج طاووس

مکان:

منطقه آزاد انزلی

زمان:

آبان 96

مدت زمان پروژه:

دو هفته در شرایط آب و هوایی مناسب جهت اجرا

مواد مصرفی:

عایق مایع بیتوپرن

پروژه های انجام شده

عایقکاری برج طاووس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.